วันอาทิตย์ที่ 6 ธันวาคม พ.ศ. 2552

ไซอิ๋ว เดี๋ยวลิงเดียวคน ภาคที่1

ไซอิ๋ว เดี๋ยวลิงเดี๋ยวคน ภาคที่1
ประเภทหนัง:จีน(ตลกมากมาย)
ตอนที่1 ตอนที่2 ตอนที่3 ตอนที่4 ตอนที่5
อย่าลืมกดโหวดให้ด้วย ที่ตัวการตูน นะ!!

กู๋หว่าไจ๋ ภาคที่6


กู๋หว่าไจ๋ ภาคที่6:
ประเภทหนัง:จีน
ตอนที่1 ตอนที่2 ตอนที่3 ตอนที่4 ตอนที่5 ตอนที่6
ตอนที่7 ตอนที่8 ตอนที่9 จบแล้วโหวดที่ตัวกระตูน
ให้ด้วยนะ

กู๋หว่าไจ๋ ภาคที่5

กู๋หว่าไจ๋ ภาคที่5
ประเภทหนัง:จีน
กู่หว่าไจ๋ ภาคที่5 ตอนที่1 ตอนที่2 ตอนที่3 ตอนที่4 ตอนที่5 ตอนที่6
ตอนที่7 ตอนที่8 ตอนที่9 ตอนที่10 ตอนที่11 จบภาคที่5แล้ว กดโหวด
ให้ด้วย ที่ตัวกระตูน


กู๋หว่าไจ๋ ภาคที่4


กู่หว่าไจ๋ ภาคที่4
ประเภทหนัง:จีน
กู๋หว่าไจ๋ ภาคที่4 ตอนที่1 ตอนที่2 ตอนที่3 ตอนที่4 ตอนที่5
ตอนที่6 ตอนที่7 ตอนที่8 ตอนที่9  จบแล้วนะ กดโหวดให้
ด้วยนะที่ตัวกระตูนอะจ้าวันพฤหัสบดีที่ 3 ธันวาคม พ.ศ. 2552

กู๋หว่าไจ๋ ภาคที่3


กู๋หว่าไจ๋ ภาค3  ตอนที่1  ตอนที่2  ตอนที่3  ตอนที่4
กดโหวดที่ตัวกระตูนให้ด้วยนะ แล้วรอ30วินาที ค่อย
มาดูหนังใหม่กู๋หว่าไจ๋ ภาคที่2
กู่หว่าไจ๋ ภาค2  ตอนที่1  ตอนที่2  ตอนที่3  ตอนที่4
ตอนที่5 ตอนที่6 ตอนที่7 ตอนที่8 ตอนที่9 ตอนที่10
จบแล้วนะคับ กด โหวดที่ตัวกระตูนให้ด้วย แล้วรอ30
วินาทีค่อยมาดูหนังใหม่กูหว่าไจ๋ ภาคที่1

กู๋หว่าไจ๋ ภาค1
เรื่องย่อ: จากเด๊กที่ เติบโต ในสังคม ที่รอบข้างมีแต่ แก๊งอันตพาน
จึงทำให้เค้าเติบโตมา กลาย เป็น อันตพาลที่เรื่องชื่อ จากนิสัยที่ไม่
ยอมแพ้ของเค้าอยู่แล้ว แล้วได้ ลุกพี่ที่ดี มีชื่อเสียงในวงการ มาเฟีย
ทำให้กลุ่มของเค้า มีชื่อเสียง ไปทั่ว วงการ แต่สุดท้ายก็มี กลุ่ม
ที่ไม่หวังดี คิดจะทำราย พวกเค้า สุดท้ายใครจะ ไปหรือใครจะ อยู่
ต้องค่อยติดตามกันต่อไปนะ
จบแล้วนะ ดูหนังกันแล้วลบกวนคลิีกที่ตัวกระ
ตูนด้วยนะ แล้วรอ30วินาทีนะค่อยมาดูหนังใหม่