วันพฤหัสบดีที่ 3 ธันวาคม พ.ศ. 2552

กู๋หว่าไจ๋ ภาคที่2
กู่หว่าไจ๋ ภาค2  ตอนที่1  ตอนที่2  ตอนที่3  ตอนที่4
ตอนที่5 ตอนที่6 ตอนที่7 ตอนที่8 ตอนที่9 ตอนที่10
จบแล้วนะคับ กด โหวดที่ตัวกระตูนให้ด้วย แล้วรอ30
วินาทีค่อยมาดูหนังใหม่